Curriculum Vitae
Monika Hartman

Od 2000 roku absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, filia Katowice. Dyplom główny w Katedrze Grafiki Warsztatowej w Pracowni Druku Wypukłego prof. Romana Staraka. Dyplom dodatkowy w Katedrze Kształcenia Ogólnoplastycznego w pracowni malarstwa prof. Jacka Rykały. Uprawia grafikę warsztatową (linoryt), rysunek i malarstwo. Ukończyła także studia na Wydziale Filologii Angielskiej – praca magisterska na temat podobieństw w percepcji rzeczywistości występujących u twórców z różnych dziedzin – sztuk pięknych i literatury. Interesuje ją przedstawienie ciała ludzkiego (szczególnie w formie aktu), ponieważ pojmuje je jako moment przenikania się pierwiastka materialnego z metafizycznym, jako ostateczną granicę subiektywnej rzeczywistości. (...)

Czytaj dalej / Pobierz całość
Credo
Jaka jest sztuka uprawiana przez Monikę Hartman? Nie jestem artystą awangardowym, ponieważ nie interesuje mnie poszukiwanie nowych środków wyrazu i eksperymenty formalne. Pozostawiam je ludziom, których pcha w tym kierunku ich natura.

Pozostaje pytanie, czy w ogóle uprawiana przeze mnie twórczość należy do sztuki współczesnej? W pewnym sensie jest to oczywiste, ze względu choćby na wykształcenie na Akademii Sztuk Pięknych – pewne sposoby myślenia o formie są tam głęboko wpajane. Poza tym pewien eklektyzm środków wyrazu, czerpanie z doświadczeń przeszłych pokoleń artystów, często nawet niezbyt świadome – to nieodrodne piętno postmodernizmu, które noszę wspólnie z wszystkimi twórcami mojego pokolenia.

A jednak moja sztuka nie jest postmodernistyczna (...)

Czytaj dalej / Pobierz całość
Tekst Piotra Szmitke-fragment
Monika Hartman przedstawia nam klasyczny obraz artysty polskiego młodego pokolenia.

1. Wykształcona; posiadaczka dyplomu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
2. Zdolna; posiadaczka tego, co przez wieki nazywano talentem plastycznym czyli umiejętnością przenoszenia na płaski ekran odczytu tego, co rodzi wyobraźnia zainspirowana zwykle intelektem i z pomocą cechy, określanej mianem wrażliwości.
3. Idealistka wierząca w to, że sztuka wnosi w życie odbiorcy szlachetne wzruszenia, uwrażliwiając go na piękno ulotnych stanów ducha i umysłu drugiego człowieka.
4. Piękna, między innymi poprzez fakt swojej szczególnej ślepoty na zło.

Na fakt:
że dziś,
nikogo drugi człowiek nie rajcuje,
chyba, że władza, kasa, albo seks.
że wiary
nikt dzisiaj nie reklamuje jak (...)

Czytaj dalej / Pobierz całość