Monika Hartman przedstawia nam klasyczny obraz artysty polskiego młodego pokolenia.

1. Wykształcona; posiadaczka dyplomu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
2. Zdolna; posiadaczka tego, co przez wieki nazywano talentem plastycznym czyli umiejętnością przenoszenia na płaski ekran odczytu tego, co rodzi wyobraźnia zainspirowana zwykle intelektem i z pomocą cechy, określanej mianem wrażliwości.
3. Idealistka wierząca w to, że sztuka wnosi w życie odbiorcy szlachetne wzruszenia, uwrażliwiając go na piękno ulotnych stanów ducha i umysłu drugiego człowieka.
4. Piękna, między innymi poprzez fakt swojej szczególnej ślepoty na zło.

Na fakt:
że dziś,
nikogo drugi człowiek nie rajcuje,
chyba, że władza, kasa, albo seks.
że wiary
nikt dzisiaj nie reklamuje jako opium dla ludu,
bo ściema w życiu w miarę spoko,
choć i bez tego jest „the best”.
że aby dziś
się dać puścić w kanale
KULTURA
należy być choć trochę,
troszeczkę………
inaczej przekonywującą,
w tym swoim dowodzeniu,
że fakt,
to nie do końca ma być fakt,
bo jeśli jest
to jego nuda jest miażdżąca.